Διαγωνισμός για την κατασκευή ξενώνα στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας

 

Δημοσίευμα στο Kalimera-Arkadia.gr

Διαγωνισμός για την κατασκευή ξενώνα στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας

.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΣΕΡΒΟΥ » με προϋπολογισμό 555.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και ΟΠΣ 5002155.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η του  Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και η ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΕΣ Πιστώσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και ΟΠΣ 5002155.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πληροφορίες: Δ.Κοντός 2795360503

Δ.Κουτσιάδης 2795360515

 Γ.Παπαπέτρου 2795360514

Γ.Μονοκρούσου 2795360508

FAX επικοινωνίας 2795043215

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε την  " ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "  του Δήμου, πατώντας  ΕΔΩ

.

(XIM)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )