Διαγωνισμός για την κατασκευή ξενώνα στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας

 

Δημοσίευμα στο Kalimera-Arkadia.gr

Διαγωνισμός για την κατασκευή ξενώνα στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας

.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΣΕΡΒΟΥ » με προϋπολογισμό 555.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και ΟΠΣ 5002155.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η του  Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και η ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΕΣ Πιστώσεις του Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και ΟΠΣ 5002155.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Πληροφορίες: Δ.Κοντός 2795360503

Δ.Κουτσιάδης 2795360515

 Γ.Παπαπέτρου 2795360514

Γ.Μονοκρούσου 2795360508

FAX επικοινωνίας 2795043215

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε την  " ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "  του Δήμου, πατώντας  ΕΔΩ

.

(XIM)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.