Επεξεργασία απορριμάτων στην Καρκαλού

Έγκριση δημοπρασίας ακινήτου στη Καρκαλού για τοπική μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 

οκτώβριος 4, 2017 από gn

Στις 4 Σεπτέμβριου 2017 συνήλθε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για την αγορά ακινήτων για τη δημιουργία Τοπικών Σταθμών/ Υποδομών Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΤΥΔΑ). Βάσει της αίτησης προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατατέθηκε από τον κ. Χρήστο Ρήγα για ακίνητοέκτασης 12.075,04 m2 στην περιοχή Καρκαλούς, αντί ποσού 15.000,00€ ακολούθησε η ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου , όπου Ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε την παραλαβή σχετικού εγγράφου του προσφέροντος και είπε ότι η έγκριση των πρακτικών πρέπει να γίνει γιατί η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της διοικητικής πράξης επί της οποίας μπορεί κάποιος να προσφύγει ανεξάρτητα από το γεγονός αν η αγορά θα ολοκληρωθεί.

https://gortyniakanea.files.wordpress.com/2017/10/img_1252.jpg?w=685">
Ο κ. Κούλης δήλωσε ότι «Δεν θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισης των πρακτικών επειδή έγινε ανάκληση της προσφοράς. Επειδή η ημερομηνία έγκρισης των πρακτικών είναι μεταγενέστερη της επιστολής που έχει κατατεθεί από τον προσφέροντα, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έγκριση των πρακτικών και ως εκ τούτου δεν ψηφίζω την έγκρισή τους».

Για τους ίδιους λόγους δεν ψηφίζει ο κ. Αποστολόπουλος. Ο κ. Αναγνωστόπουλος δηλωσε παρών. Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας με ψήφους 4 έναντι 3 του κ. Κούλη, του κ. Αποστολόπουλου και του κ. Αναγνωστόπουλου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%96%CE%97%CE%A990-4%CE%9F7?inline=true

 
 
 .
(ΧΙΜ)
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.