Επεξεργασία απορριμάτων στην Καρκαλού

Έγκριση δημοπρασίας ακινήτου στη Καρκαλού για τοπική μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 

οκτώβριος 4, 2017 από gn

Στις 4 Σεπτέμβριου 2017 συνήλθε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας για την αγορά ακινήτων για τη δημιουργία Τοπικών Σταθμών/ Υποδομών Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΤΥΔΑ). Βάσει της αίτησης προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατατέθηκε από τον κ. Χρήστο Ρήγα για ακίνητοέκτασης 12.075,04 m2 στην περιοχή Καρκαλούς, αντί ποσού 15.000,00€ ακολούθησε η ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου , όπου Ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε την παραλαβή σχετικού εγγράφου του προσφέροντος και είπε ότι η έγκριση των πρακτικών πρέπει να γίνει γιατί η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της διοικητικής πράξης επί της οποίας μπορεί κάποιος να προσφύγει ανεξάρτητα από το γεγονός αν η αγορά θα ολοκληρωθεί.

https://gortyniakanea.files.wordpress.com/2017/10/img_1252.jpg?w=685">
Ο κ. Κούλης δήλωσε ότι «Δεν θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισης των πρακτικών επειδή έγινε ανάκληση της προσφοράς. Επειδή η ημερομηνία έγκρισης των πρακτικών είναι μεταγενέστερη της επιστολής που έχει κατατεθεί από τον προσφέροντα, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έγκριση των πρακτικών και ως εκ τούτου δεν ψηφίζω την έγκρισή τους».

Για τους ίδιους λόγους δεν ψηφίζει ο κ. Αποστολόπουλος. Ο κ. Αναγνωστόπουλος δηλωσε παρών. Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας με ψήφους 4 έναντι 3 του κ. Κούλη, του κ. Αποστολόπουλου και του κ. Αναγνωστόπουλου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%96%CE%97%CE%A990-4%CE%9F7?inline=true

 
 
 .
(ΧΙΜ)
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.