Syndesmos_sfragidaΤην Τρίτη 16 Μαρτίου 2010, στις 4 το απόγευμα, συνήλθαν στο γραφείο του Συνδέσμου τα μέλη του ΔΣ σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προέδρου Θ. Γ. Τρουπή. Απουσίαζε λόγω κολλήματος ο γραμματέας Ν. Αρ. Τρουπής. Στη συνεδρίαση είχε κληθεί και ο Κων/νος Κ. Σχίζας, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, ο οποίος καταλαμβάνει την θέση του Ηλία Χειμώνα, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο πρόεδρος, ο οποίος αφού εξέφρασε την λύπη όλων των μελών του ΔΣ για τον πρόωρο χαμό του τ. προέδρου Ηλ. Χειμώνα, καλωσόρισε τον Κώστα και μίλησε για τον εξαίρετο χαρακτήρα του και την εργατικότητα του. Με τον ίδιο τρόπο εκφράστηκαν και τα άλλα μέλη του ΔΣ.  Ο Κώστας ευχαρίστησε και υποσχέθηκε πως είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί  όσο μπορεί, στις απαιτήσεις του Συνδέσμου. Στη συνέχεια ανέφερε ο πρόεδρος πως, σύμφωνα με την προηγηθείσα  απόφαση του ΔΣ, θα παραγγελθεί πινακίδα που θα επικολληθεί επί της εισόδου του γραφείου και στην οποία θα έχει αναγραφεί κάτω από την ονομασία του Συνδέσμου:                    

ΑΙΘΟΥΣΑ:  "ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ".

Ακολούθως ο ταμίας παρέλαβε διάφορες εισφορές που είχαν συγκεντρώσει τα μέλη και προσφορές στη μνήμη του Ηλ. Χειμώνα και άρχισε η συνεδρίαση. Το βασικό θέμα της ημερησίας διάταξης ήταν η συζήτηση για τη Ενημερωτική-Καταστατική Γ. Συνέλευση, που θα γίνει την επόμενη Κυριακή 21 Μαρτίου 2010. Ο πρόεδρος ανέγνωσε το κείμενο που είχε συντάξει για την ενημέρωση των πατριωτών και ζήτησε τις απόψεις των μελών. Έγινε σύντομη συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν το Σύνδεσμο και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο καταστατικό. Συζητήθηκαν θέματα διαδικαστικά της ψήφισης των άρθρων, ώστε η συνεδρίαση να κυλήσει ομαλά.  Επί της διαδικασίας προτάθηκε μετά την ενημέρωση από τον πρόεδρο των πατριωτών, να γίνει σύντομη ενημέρωση από τον ταμία και να αρχίσει αμέσως η συζήτηση επί των άρθρων του καταστατικού, ώστε να υπάρχει χρόνος για να μιλήσουν όλοι όσοι επιθυμούν. Αφού ψηφισθεί το καταστατικό μπορούν να συζητηθούν όλα τα άλλα θέματα. Αποφασίστηκε να υπάρχουν τρία αντίγραφα του καταστατικού σε κόλες Α4, που το κείμενο θα καταλαμβάνει  το αριστερό ήμισυ του χώρου. Δεξιά θα γράφονται σε αντιστοιχία οι τροποποιήσεις των άρθρων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και στα τρία αντίγραφα. Ένα αντίγραφο θα έχει ο πρόεδρος της ΓΣ, ένα ο γραμματέας και ένα το μέλος του ΔΣ που θα διαβάζει τα άρθρα. Ο γραμματέας θα κρατάει συγχρόνως και τα πρακτικά.

Τα άρθρα που θα διαβαστούν είναι αυτά που δημοσιεύθηκαν στον "Αρτοζήνο" και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα servou.gr του Συνδέσμου, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή. Οι πατριώτες οφείλουν να καταθέσουν γραπτά τις προτάσεις τους στο προεδρείο κατά άρθρο, με σαφή αλλά και λακωνικό τρόπο για να μη σπαταληθεί χρόνος και να παραστούν στη ΓΣ, για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Διευκρινίστηκε πως τα μέλη του ΔΣ δεν δεσμεύονται από το δημοσιευμένο σχέδιο καταστατικού και μπορούν ως μέλη του Συνδέσμου να καταθέσουν στο προεδρείο της ΓΣ οποιαδήποτε προσωπική τους άποψη.

Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που συζητήθηκαν και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον (γι΄αυτό και αναφέρεται εδώ) ήταν και η ονομασία του Συνδέσμου. Στο πρώτο καταστατικό η ονομασία ήταν: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ "Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ". Στον τίτλο αυτό δεν μπορεί ο αναγνώστης να καταλάβει από που είναι αυτοί οι "Σερβαίοι" και πολλών το μυαλό πάει προς τα Σέρβια στην περιοχή της Κοζάνης. Με αυτό προφανώς το σκεπτικό στην τροποποίηση του 1984 ο τίτλος άλλαξε σε ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ "Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ".  Όμως ο Σύνδεσμος είναι των "Απανταχού Σερβαίων" και όχι μόνο των Αρκάδων. (Ζητείται λύσης). Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε αφορoύσε στον κανονισμό τόσο της έκδοσης της εφημερίδας "Αρτοζήνος" και της λειτουργίας της ιστοσελίδας servou.gr του Συνδέσμου, όσο και του "Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου". Δεν θα προσκομισθεί από το ΔΣ στην τωρινή ΓΣ προς έγκριση ο σχετικός κανονισμός, αλλά στο μέλλον (πιθανώς στην επόμενη -μετά ένα χρόνο- ΓΣ), ώστε να αποκτηθεί μεγαλύτερη πείρα από την λειτουργία της ιστοσελίδας και να δοκιμαστεί η χρήση του ΠΚΣ,  στο οποίο ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.

Η συνεδρίαση έληξε περί τις 9.30 μ.μ. με την ευχή όλων να προσέλθουν όσο γίνεται περισσότεροι πατριώτες στην ΓΣ, ώστε το νέο καταστατικό να διαμορφωθεί με όσο γίνεται περισσότερες απόψεις.

Το ΔΣ του Συνδέσμου περιμένει όλους τους πατριώτες στην ΓΣ της επόμενης Κυριακής.

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.