Το ΔΣ του Συνδέσμου συνήλθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009, μετά από πρόσκληση του προέδρου Θ. Τρουπή. Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη, εκτός του Ηλία Χειμώνα, τ. προέδρου του Συνδέσμου, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αεροπορίας.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση  των μελών για την πορεία της υγείας του αγαπητού μας Ηλία και εκφράστηκαν από όλους εγκάρδιες ευχές συμπαράστασης.     
 
1) Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε στην πορεία των έργων στην Αίθουσα-Αποθήκη (Πολιτιστικό Κέντρο).
*Ο Γιάννης Ν. Βέργος ενημέρωσε το ΔΣ ότι τοποθέτησε  τα μάρμαρα στη σκάλα (από την πάνω αίθουσα προς το κιόσκι) και μετά λίγες μέρες που θα έχει στεγνώσει, θα καθαρίσει τα σκαλοπάτια και θα τα περάσει ειδικό λάδι.
*Ο Γιώργος Δ. Βέργος μίλησε στη συνέχεια και ενημέρωσε το ΔΣ  ότι και αυτός ολοκλήρωσε την τοποθέτηση των ντουλαπιών της κουζίνας.
Τα μέλη του ΔΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους δύο πατριώτες, για την ευγενική προσφορά της προσωπικής τους εργασίας  και ζήτησε η αναφορά αυτή να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών, για την ιστορία του Συνδέσμου. Τις ίδιες ευχαριστίες εξέφρασε το ΔΣ και για όλους τους άλλους πατριώτες που προσέφεραν δωρεάν ανάλογες υπηρεσίες, όπως αναλυτικά έχει γραφτεί στην εφημερίδα Αρτοζήνος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα servou.gr.
 
2) Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΔΣ Θ. Τρουπής ανέγνωσε επιστολή προς το Δήμο Ηραίας -με κοινοποίηση στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού- με την οποία:
α) Ενημερώνονται επισήμως τα μέλη του ΔΣ του Δήμου για την πορεία των έργων στο κτήριο (ανεπισήμως η ενημέρωση είναι προφανής, αφού στο Δήμο στέλνεται η εφημερίδα του Συνδέσμου που αναλυτικά γράφονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στο εν λόγω έργο και πλέον αυτού στο ΔΣ του Δήμου μετέχει ο πατριώτης μας Αθανάσιος Μπόρας, που μένει μόνιμα στο χωριό).
β) Ο Σύνδεσμος ζητάει οικονομική ενίσχυση από το Δήμο για την συνέχιση των εργασιών, γιατί οι οικονομικές του δυνατότητες είναι πλέον ελάχιστες.
γ) Ο Σύνδεσμος ζητάει διευκρινίσεις στο σημείο του παραχωρητηρίου, που αφορά την κάτω αίθουσα, δηλαδή το χώρο που βρίσκεται στο επίπεδο του δρόμου. Επειδή υπάρχει ασάφεια στο σημείο αυτό, το ΔΣ ζητάει από το Δήμο διευκρίνιση, αν δηλαδή παραχωρεί και αυτό το χώρο στο Σύνδεσμο, ώστε μελλοντικά να προγραμματίσει (ο Σύνδεσμος) και εκεί εργασίες, ή αν ο Δήμος δεν τον παραχωρεί, οπότε αναλαμβάνει (ο Δήμος)   με δική του ευθύνη, δικών του μέσων και για δικό του λογαριασμό, την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου χώρου. Σε κάθε περίπτωση επείγει η τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων για να προστατευτεί όλο το κτήριο και να τεθεί σε λειτουργία. Εξ ίσου επείγον είναι η διάνοιξη οπών στο βορινό τσιμέντινο τοιχίο,  λόγω διαρροής υδάτων και κινδύνου  διάβρωσης του τοιχίου, σύμφωνα με τη εκτίμηση του επιβλέποντος αρχιτέκτονα Ι. Μαραγκού. 
 
3) Το επόμενο θέμα αφορούσε στην έκδοση της εφημερίδας Αρτοζήνος. Αποφασίστηκε η έκδοση του επόμενου φύλου να γίνει το Δεκέμβριο, κυρίως για λόγους οικονομικούς.
 
4) Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές στους 3  βουλευτές  Αρκαδίας, που εκλέχτηκαν στις πρόσφατες εθνικές εκλογές.
 
5) Άλλο θέμα που απασχόλησε το ΔΣ ήταν ο προγραμματισμός κοπής πίτας και απονομής βραβείων στους νέους του χωριού μας, που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα. Θα αναζητηθεί ο πλέον οικονομικός και κατάλληλος χώρος, για την οργάνωση της εκδήλωσης.
 
6) Το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννης Χρονόπουλος, ανέγνωσε επιστολή, που  ως ιδιώτης έστειλε στο Δήμαρχο κ. Σ. Χριστόπουλο τον περασμένο Μάιο, με αίτημα τη βελτίωση του δρόμου  Σέρβου-Αετοράχη και την υδροδότηση του Συνοικισμού Αράπηδες. Εξέφρασε την πικρία του και την απογοήτευση του γιατί ο κ. Δήμαρχος δεν του απάντησε  ακόμη.
 
7) Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Ι. Ν. Βέργος προσκόμισε κείμενο-επιστολή που του έδωσε στο χωριό ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ι. Θ. Σχίζας και αφορά το θέμα αναγραφής "ονομάτων πεσόντων" στο Ηρώο του χωριού.
Για το θέμα αυτό υπενθυμίζουμε πως η Γενική Συνέλευση των πατριωτών της 23-12-2008 αποφάσισε με πλειοψηφία την αναγραφή των ονομάτων, μετά από ομόφωνη εισήγηση των μελών του ΔΣ. Η απόφαση αυτή εστάλη στο Δήμο Ηραίας και κοινοποιήθηκε στο ΤΣ του χωριού μας.
Το ΤΣ του χωριού συνήλθε σε συνεδρίαση και έλαβε μια απόφαση (η οποία προφανώς αποτελεί πρόταση προς το Δήμο Ηραίας, αφού οι αποφάσεις του ΤΣ για ανάλογα θέματα δεν έχουν νομική ισχύ) για τη λήψη απόφασης, που ενδεχομένως είναι διαφορετική από την εισήγηση του ΤΣ.
Το πρακτικό του ΤΣ του χωριού, με αριθμό 1/2009,  εστάλη στο Δήμο Ηραίας στις 9-9-2009 και έλαβε αριθ. πρωτ. 2754. Έχει δε ως εξής:
.
"Σήμερα 21-8-2009, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Τ. Διαμερίσματος Σέρβου κ. Ι. Σχίζα, συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε για ένα και μόνο θέμα, την αναγραφή η μη ονομάτων πεσόντων στο Ηρώο. Όπως είναι γνωστό το συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς έχει διχάσει το χωριό μας, ενώ δεχόμαστε από πολλούς πατριώτες έντονες αντιδράσεις πάνω στο θέμα αυτό. Για το λόγο αυτό, μετά από διαλογική συζήτηση και για να διαφυλάξουμε την ηρεμία των πατριωτών αποφασίσαμε ομόφωνα να μην προβούμε στην αναγραφή των ονομάτων των πεσόντων στην παρούσα φάση και να παρακαλέσουμε τον Δήμο αν είναι δυνατόν μετά την μεταφορά, συντήρηση και τοποθέτηση του παρόντος Ηρώου σε καινούριο βάθρο να υπάρχουν οι προδιαγραφές αναγραφής ονομάτων στο μέλλον, όταν θα έχουν ωριμάσει τα πράγματα.
Εξουσιοδοτούμε τον πρόεδρο να στείλει την παρούσα στο Δήμο και στην εφημερίδα μας Αρτοζήνο προς δημοσίευση.
.
Ο πρόεδρος: Ιωάννης Θεοδώρου Σχίζας
Τα μέλη: Αθανάσιος Ηλία Σχίζας και
               Νικόλαος Δ. Μπόρας".
.
Το ΔΣ του Συνδέσμου δεν συζήτησε διεξοδικά το θέμα, εν αναμονή της αποφάσεως του Δήμου. Όμως αφού το ΤΣ του χωριού μας έστειλε την δική του απόφαση-εισήγηση, πριν την απόφαση του Δήμου και μας ζητάει να την δημοσιεύσουμε στον Αρτοζήνο, δικαιούμεθα να διατυπώσουμε 2-3 σκέψεις,  που θα τις στείλουμε στο Δήμο και ενδεχομένως τις συνυπολογίσει στη δική του απόφαση:

Ο αείμνηστος πατριώτης μας, λογοτέχνης, Θ. Κ. Τρουπής στο θεατρικό του έργο "Το Μαντάτο" περιγράφει με απίστευτη δεξιοτεχνία, το δράμα της οικογένειας του παππού του Β. Τρουπή, με το μαντάτο του σκωτομού του γιου του στο Αλβανικό μέτωπο. Ήταν τότε 8 χρονών και έζησε από κοντά όλο το δράμα της οικογένειας. Τα ονόματα των προσώπων του έργου είναι τα πραγματικά ονόματα των πατριωττών (μερικοί είναι ακόμη στη ζωή), όπως συνήθως τους φώναζαν.

Το μαντάτο

α) Διερωτώμεθα, πως η μη αναγραφή των ονομάτων που αναφέρεται στο κείμενο, θα διαφυλάξει την ηρεμία των πατριωτών, τη στιγμή που η απόφαση της πλειοψηφίας των πατριωτών στη Γ/Σ του Συνδέσμου τάχθηκε υπέρ της αναγραφής των ονομάτων και μάλιστα μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, που εκπροσωπεί το σύνολο των απανταχου Σερβαίων; Λογικά θα συμβεί το αντίθετο.
β) Είναι ανθρώπινο πως κάποιοι θα ενοχληθούν από την αναγραφή των ονομάτων, για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους.  Όμως αυτοί δεν θα είναι (προφανώς) από την πλευρά εκείνων των Σερβαίων που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και έκλαψαν και πόνεσαν και στερήθηκαν και έμειναν τα παιδιά ορφανά και πέρασαν μια ζωή "μαύρη κι άραχνη", με ανεξίτηλες τις πληγές στην ψυχή τους, σε όλη τους ζωή. Στο κάτω κάτω αν είναι να στενοχωρηθούν κάποιοι, δίκαιο δεν είναι να στενοχωρηθούν αυτοί που δεν έχασαν δικά τους πρόσωπα; Οι άλλοι αρκετά στεναχωρήθηκαν και πλήρωσαν πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή τους. 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως κάποια στιγμή τα ονόματα θα αναγραφούν. Η ιστορία έχει τους δικούς της νόμους, αποδίδει δικαιοσύνη  και ασφαλώς θα μας παραδώσει όλους στην κρίση των επόμενων γενεών  πατριωτών. Πάντως η αναφορά στο κείμενο  περί μη αναγραφής των ονομάτων στην παρούσα φάση και η πρόταση στο Δήμο για πρόβλεψη σχετικού χώρου  στο νέο Ηρώο, εμμέσως πλην σαφώς υπονοεί, κατά την δική μας άποψη, πως τα μέλη του ΤΣ επιθυμούν την αναγραφή των ονομάτων και σε ένα βαθμό μπορούμε να κατανοήσουμε τη στάση τους, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις συνιστώσες του προβλήματος.Hroo
.
Σχετικά με το Ηρώο του χωριού, ανεξάρτητα του πότε θα γραφτούν τα ονόματα, θεωρούμε πως μας αξίζει ένα νέο εντυπωσιακό Ηρώο, σαν αυτό της φωτογραφίας.
Η μεταφορά κλπ της υπάρχουσας μαρμάρινης πλάκας, θεωρούμε πως δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να γίνει, μας αδικεί, ως υπερήφανους και δημιουργικούς Σερβαίους και θεωρούμε πως μας αξίζει κάτι πολύ καλύτερο.
.
Αφού ο Σύνδεσμος  σύντομα θα ξεμπλέξει με το Πολιτιστικό Κέντρο, μπορεί να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο Ηρώου και σε αγαστή συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, που εξεδήλωσαν την πρόθεση μεταφοράς κλπ του παλαιού, να φτιάξει κάτι νέο, εξαιρετικό, που να μείνει για πάντα, να το βλέπουμε όλοι και να το χαιρόμαστε. Εύκολο είναι για ένα χωριό σαν του ΣΕΡΒΟΥ. Έτσι δεν είναι;
.
Η διαδικασία συνεργασίας θα βρεθεί μεταξύ των δύο Φορέων, αρκεί να υπάρχει το ίδιο καλή πρόθεση και από τις 2 πλευρές...
 
Για υπενθύμιση του Θέματος, δημοσιεύουμε ξανά την επιστολή μας στο Δήμο, που στείλαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. 
.
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
Αριθμ Πρωτοκ. 1.
Αθήνα  5 Φεβρουαρίου 2009
 
ΠΡΟΣ: TO ΔΗΜΟ ΗΡΑΙΑΣ
Παλούμπα Αρκαδίας
Κοιν. Δημοτικό Διαμέρισμα Σέρβου   
 
Στη συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας στην Αθήνα την 10η Δεκεμβρίου 2006, της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του χωριού μας στο Σέρβου την 13η Αυγούστου 2007 και της Γενικής Συνελεύσεως του Συνδέσμου στην Αθήνα την 7η Δεκεμβρίου 2008, για την αναγραφή των ονομάτων πεσόντων για την πατρίδα συγχωριανών μας στην υπάρχουσα στήλη Ηρώων στην πλατεία του χωριού μας, συντάξαμε και σας υποβάλουμε μια κατάσταση ονομάτων προς αναγραφή, για τις δικές σας ενέργειες. Την κατάσταση αυτή, στηριγμένη σε στρατιωτικά έγγραφα και διαμορφωμένη σύμφωνα με παλαιότερες αλλά και πρόσφατες προτάσεις πατριωτών, αφού τη δημοσιεύσαμε επανειλημμένα στη εφημερίδα μας ΑΡΤΟΖΗΝΟ, για να υποστεί κριτική από όλους τους πατριώτες, την συζητήσαμε στο ΔΣ και την υποβάλαμε στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου την 7 Δεκεμβρίου 2008 για έγκριση.
.
 Μετά εκτενή συζήτηση και αφού υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον κατάλογο που υπέβαλε το ΔΣ και ο οποίος είναι ο κατωτέρω αναγραφόμενος. Περιλαμβάνει 40 ονόματα "στρατευμένων, ένστολων πεσόντων", 7 ονόματα "πολιτών θυμάτων πολέμου και εμφυλίων σπαραγμών" και 13 ονόματα πατριωτών που πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821.
Προτείνουμε οι τρεις κατηγορίες να αναγραφούν σε τρεις χωριστές στήλες.
.
 
 

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.